18 Tháng Sáu

Edtech – xu thế giáo dục thời 4.0

 “Edtech (education technology) là ứng dụng công nghệ ngành giáo dục. Nó bao gồm tất cả các khía cạnh khác nhau của giáo dục từ việc dạy và học, quản lý giáo dục, truyền thông giáo dục… Edtech cực kỳ …

WordPress Video Lightbox Plugin